INTEGRITETSPOLICY– INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

 

INTEGRITETSPOLICY FÖR LULULIAS WEBBSHOP

-

ALLMÄNT

Denna policy om behandling av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Lululia samlar in och behandlar uppgifter om dig.

Integritetspolicy gäller för personuppgifter som du ger till oss i förbindelse med köp på Lululias webbshop, Lululia.se eller en förfrågan angående en av våra produkter, eller som vi samlar in via Lululia.se

 

Lululia.se är dataansvariga för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Lululia webbshop kan ske via kontaktuppgifter listade på vår hemsida eller via nedanstående kontaktupplysningar

Lululia.se

Virkelyst 66

7400 Herning

+46 40 668 87 43

Info@lululia.se

Öppningstider: Måndag - Torsdag 11:00 - 16:00 Fredag: 11:00 – 13:30

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, TILL VILKET SYFTE OCH RÄTTSLIGT GRUNDLAG FÖR BEHANDLINGEN

När du besöker lululia.se eller en av de domäner som är vidareställt till lululia.se samlar vi automatiskt uppgifter om dig och din användning av hemsidan, t.ex vilken typ av browser du använder, vilka söktermer du använder på vår webbshop, din IP-adress – härunder din nätverkslokation och vilken typ av elektronisk apparat som används till att besöka hemsidan. (Smartphone, tablet eller PC)

 

Avsikten är att optimera användarupplevelsen och Lululia.se’s funktion, samt göra målriktad marknadsföring, härunder retargeting via t.ex Facebook, Instagram och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi kan tillvarata vårt intresse i att förbättra Lululia.se samt visa dig relevanta erbjudanden.

 

Rättslig grundlag för behandling är EU:s allmänna dataskyddsförordning art 6, st. 1 litra f.

 

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss, samlar vi in de uppgifter du själv anger, t.ex namn, adress, e-mejladress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returrätt, leveransönskningar, samt uppgifter om din IP-adress, varifrån beställningen gjorts, om beställningen görs på www.lululia.se eller en av de domäner som har vidareställt till oss.

 

Avsikten är att vi kan leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla våra avtal med dig, härunder för att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera, samt för om nödvändigt kunna kontakta dig gällande relevant information om den produkt du köpt.

 

Uppgifter om dina köp kan vi också behandla för att följa lagkraven, härunder vidrörande återkallande av produkter, bokföring och redovisning.  Vid köp på www.lululia.se samlas IP-adressen in med avsikt att upprätthålla vårt intresse i att förhindra bedrägeri.

 

Det rättsliga grundlaget för att behandla er EU:s allmänna dataskyddsförordning art 6, st. 1, litra b,c och f.

 

NYHETSBREV

När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-mejladress och evt Mobilnummer.

Avsikten är att upprätthålla vårt intresse i att kunna leverera nyhetsbrev till dig, samt skicka relevanta erbjudanden samt visa nya varor.

Har du som registrerad inte längre en önskan om att ta emot våra nyhetsmejl, kan detta avregistreras genom att skriva till info@lululia.se eller genom att använda länken i nyhetsmejlet med texten ”Avregistrera nyhetsbrev”.

 

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter om ditt namn, adress, e-mejl, telefonnummer samt beställningsnummer och specifika leveransönskningar vidareges till Instabox eller annan transportör som står för leverans av de köpta varorna till dig.

 

Därutöver kan dina uppgifter bli vidaresänt till Shopify samt Spy för användning av lagring av kvitton.

 

När du genomför betalningstransaktionen på Lululia.se kan du välja att få dina kund- och leveransuppgifter sparade. Detta lagras hos Shopify.

Dina betalnings- och kortupplysningar administreras av en betalningsgateway från Pensopay, likaså kollar Pensopay de anförda kontokorten för evt. bedrägeri.

Uppgifterna lagras i en säker PCI certifierad miljö, som lever upp till internationella säkerhetsstandarder.

 

När du använder ett kontokort på vår hemsida, är det enbart Pensopay som får tillgång till dina uppgifter. Detta gäller både när du köper en produkt och när du väljer att spara dina kortuppgifter till senare bruk. Att använda och spara kortuppgifter till senare bruk är därför enbart en sak mellan dig och PensoPay även ifall du använder det när du använder www-lululia.se

 

Uppgifter kan överlämnas till externa samarbetspartners, som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat annan teknisk drift av våra system och förbättring av www.lululia.se, bedömning av nyhetsbreven samt målriktad marknadsföring, härunder retargeting, samt till din bedömning av vår verksamhet och våra produkter. Dessa verksamheter är databehandlare och behandlar data under våra instruktioner som vi är dataansvariga för. Databehandlare får inte använda uppgifterna till annat föremål än att uppfylla avtalet med oss, och de har underlagt förtrolighet om dessa. Vi har ingått skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning.

 

DATABEHANDLARAVTAL

Några av detta databehandlare t.ex Google Analytics v/Google LLC. Och facebook Inc. Er etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA är säkrade genom databehandlarens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s Persondataförordningens art. 45. I det omfång vi använder andra databehandlare än de ovannämnda som är etablerade utanför EU kommer det alltid hända under iakttagelse av giltiga överföringsgarantier.

 

Kopia av Google LLC’s Certifiering kan hittas här: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI#privacy-policy-1

-

Kopia av Facebook Inc.'s certifiering kan hittas här: https://www.facebook.com/about/privacyshield

 

Konsumenten har likaså möjlighet för att skicka meddelanden till Lululia och lululia.se över Facebook och Messenger ikonen på hemsidan. När konsumenten skickar ett meddelande till oss – antingen via Facebook eller Messenger, så tar Lululia emot information från Facebook om ditt namn, samt ditt meddelande. Det hänvisas till certifiering från Facebook i ovanstående länk.

 

Lululia.se använder Trustpilot till att våra kunder har möjlighet för att värdera/bedöma deras köp hos oss. Trustpilot skickar automatiskt mejl till dig som konsument 2 dagar efter ditt köp. Svarar du inte på första hänvisningen skickar Trustpilot dig ett nytt mejl efter 7 dagar.

 

En kopia av Trustpilots certifikat till dig som konsument kan du hitta här:

https://dk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

 

DINA RÄTTIGHERTER

 

insiktsrätten

Du är alltid berättigad till att fråga oss om uppgifter om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilken avsikt registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifterna och mottagare av uppgifterna som evt. kan finnas, samt uppgifter om varifrån uppgifterna stammar.

Du har rätt till att få utdelat en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig förfrågan till info@lululia.se

Du blir ombedd att dokumentera att du är den du utger dig att vara.

 

Rätten till rättelse

Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv rättade av oss. Ifall du blir uppmärksam på att det finns felaktiga uppgifter som vi har registrerat om dig, uppmanas du till att rikta skriftliga hänvisningar till oss, så uppgifterna kan bli korrigerade, ska du skicka en skriftlig förfrågan till info@lululia.se

Du blir ombedd att dokumentera att du är den du utger dig att vara.

Rätt till radering

I vissa tillfällen har du rätt till att få alla eller vissa av dina uppgifter raderade av oss, t.ex. om du drar tillbaka ditt samtycke och vi inte har annan rättslig grundlag för att fortsätta bearbetningen. I det omfång att en fortsatt bearbetning av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att kunna följa våra rättsliga förpliktelsen eller för att rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras, är vi inte förpliktade att radera dina personuppgifter. Om du har frågor om detta, eller önskar att nyttja din rätt, ska du skicka en skriftlig begäran till info@lululia.se

 

Du blir ombedd att dokumentera att du är den du utger dig att vara.

 

Rätten att begränsa bearbetning till lagring

Du har i vissa tillfällen rätt till att få begränsat bearbetningen av dina personuppgifter till bara att bestå at lagring. T.ex. om du menar att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

 

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa tillfällen rätt till att få personuppgifter som du själv gett till oss överlämnade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och har rätt till att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.

Rätten till invändning

Du har till varje tid rätt till att göra en invändning mot vår bearbetning av dina personuppgifter med utsikt på direkt marknadsföring, härunder den profilering som görs för att kunna målrikta vår direkta marknadsföring, då denna bearbetning görs på grundlag av vårt legitime intresse som retargeting. Om du inte önskar att vi använder dina personuppgifter till direkt marknadsföring och profilering, ska du ta bort dina cookies, som nämnt i punkten (radering av persindata) nedanför.

Rätten till att återkalla samtycke

Du har till varje tid rätt till att återkalla ditt samtycke som du gett oss till en given bearbetning av personuppgifter, härunder till utskick av nyhetsbrev.

Klagorätt

Du har till varje tid rätt till att skicka din klagan till Datasynet, Borgergade 28,5,1300 København K över vår behandling av dina personupplysningar. Klagan kan bland annat skickas på mejl till dt@datasynes.dk eller via telefon +45 33 19 32 00

Du kan även kontakta oss på

+46 40 668 87 43 eller på mejl info@lululia.se

 

Radering av personuppgifter

Uppgifter insamlade om din användning av www.lululia.se raderas efter reglerna i Lululia.net Cookiepolitik. De cookies som Lululia utger, raderas senast ett år efter att du sist har besökt hemsidan, medan tredjeparts cookies har varierande utgångsdatum. Under Lululia cookiepolitik kan du läsa mer om hur du kan ta bort dina cookies när du önskar det.

 

Uppgifter insamlade i förbindelse med köp du har genomfört på www.lululia.se kommer som utgångspunkt bli borttagna lite över 2 år efter ditt köp när rätten till att reklamera varan har gått ut. Uppgifterna kan dock sparas i längre tid om vi har ett legitimt behov för att lagra dem längre, t.ex om det är nödvändigt för att ett rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller om lagringen är nödvändig för att vi kan uppfylla lovkraven.

Uppgifter insamlade i förbindelse med din respons på vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrev dras tillbaka, med mindre vi har annan anledning att lagra uppgifterna.

 

SÄKERHET

Vi har gått igenom passande tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, går förlorade, ändras eller försämras samt ges ut till obehöriga eller missbrukas.

Enbart anställda som har en verklig anledning att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete, har tillgång till dessa.

KONTAKTUPPGIFTER

Lululia.se, CVR DK33146574. Virkelyst, 66, 7400 Herning, är dataansvariga för de personuppgifter som samlas in via www.lululia.se

Om du har frågor eller bemärkningar till denna integritetspolicy eller önskar att använda en eller flera av dina rättigheter kan du kontakta:

Lululia.se

Virkelyst 66

+46 40 668 87 43

CVR. DK33146474

Info@lululia.se

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Ifall vi gör ändringar i integritetspolicy blir du orienterad om detta vid nästa gång du besöker www.lululia.se

VERSIONER

Detta är version 3 av Lululias webbshop Lululia.se’s integritetspolicy daterat den 8 Augusti 2023.

Senast ändrat d. 08-08-2023